Fakitermelés a Sóskúti út mellett

Biatorbágyról jövet-menet talán már többen észrevették az új csapásokat, ami az erdőbe vezet, és a furcsa erdészeti gépeket, melyek a Sóskúti út mellett dolgoznak. Valóban erdészeti munkák folynak,  az út túloldalán a bekötőút közelében. A Pilisi Parkerdő Zrt. a Biatorbágyi Önkormányzathoz eljuttatott tájékoztatója szerint a hatályos jogszabályoknak megfelelően a 2014. évi tervezett erdőgazdálkodási tevékenység folyik, melyet idén ősszel a szomszédos területeken folytatnak. A munkát jelenleg is több biatorbágyi erdőben végzik, most csak a hozzánk közeli területeket jelöltem három színnel a térképen:

  • kék = tarvágás
  • sárga = növedékfokozó gyérítés
  • zöld = egészségügyi termelés

Jelenleg tarvágás folyik a főút mellett a Busa és Vízipók utca közötti, nyugati irányba fekvő erdőszelvényben. Bár a tarvágás első hallásra nem hangzik jól, mégis sok esetben szükséges megoldás az erdők frissítése tekintetében. Pár éve még riasztónak tűnt a tóhoz vezető Repkény utca melletti irtás, de mára már ismét csinos kis égerfák cseperednek, kezd ismét erdősödni a terület.

A Pilisi Parkerdő tájékoztatója így definiálja a tarvágást:
“Tarvágást csak a mesterségesen vagy sarjról felújítható fafajok (pl. akác) állományai esetében alkalmazunk. Tarvágás során az idős faállomány egyetlen beavatkozással kerül az adott területen letermelésre, melyet jellemzően mesterséges erdősítés követ, elsősorban abból a célból, hogy a hazai természetes őshonos erdőtársulásokat rekonstruáljuk, vagy esetleg a megváltozott termőhelynek megfelelő fafajokat ültessünk. Védett, Natura 2000 területen az idős fák 5-10%-a egyáltalán nem kerül eltávolításra, kisebb facsoportok, sávok biztosítják a tájképi értékek megőrzését.”

Mint a  Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársától megtudtam ezen a területen a kitermelés  tulajdonképpen már be is fejeződött. Ha megnézzük a területet a tarvágás ellenére az őshonos fák megmaradtak csupán az elöregedett akácfákat vágták ki és az elburjánzott bozótot ritkították. A bozót egy része még ott maradt amit még az ősz folyamán elszállítanak összehangolva egyéb munkálatokkal.  

Csak az akácot termelték ki

A település déli részénél egy picike erdősávban, a Tiszavirág utcával párhuzamosan – ahol egyébként egy vízmosás is található töménytelen mennyiségű illegális szeméttel – növedékfokozó gyérítést terveznek. A legutóbbi szemétszüret alkalmával megállapítottuk, hogy több konténernyi illegális hulladék van a területen. A gyérítéssel egy időben ennek a hulladéknak az elszállítása is időszerű lenne.

“Az erdő megfelelő, egészséges fejlődése érdekében a növekedés során törzsszámcsökkentő beavatkozásokra, ún. tisztításokra, gyérítésekre (nevelő vágások) van szükség. A gyérítésekkel az egészséges, életerős egyedek, értékes elegyfafajok fejlődését segítjük azzal, hogy a megfelelő növekedésüket akadályozó faegyedeket eltávolítjuk.”

Az ősz folyamán a munkák folytatásaként a pecatavi lehajtóval szemközti területen és a szomszédos erdőszelvényeken egészségügyi termelést végeznek. Ezen a területen jól láthatóan sok a kidőlt halott fa ezek ritkítása most már elengedhetetlen. A térképről leolvasható, hogy egy egész hosszú, út menti szakaszt (39/b) nem érinti a kitermelés. Az általam megkérdezett szakértő szerint a jövőben várható ennek a területnek a tisztítása is.

“Középkorú és idős erdőkben is sokfelé szükségesek az ún. egészségügyi termelések. Az ilyen jellegű munkával érintett erdőrészletekben kizárólag a korhadó, kiszáradt fákat távolítjuk el a szükséges mértékig. E munkák révén megakadályozhatjuk a kártevők terjedését – egyúttal csökkenthetjük a fák kidőlése által okozott esetleges károk, balesetek valószínűségét.”

A Pilisi Parkerdő Zrt. 117 településen, köztük 16 budapesti kerületben kezeli a Magyar Állam tulajdonában lévő erdőterületet. A kezelt terület nagysága mintegy 65 ezer hektár. Ebből mintegy 60 ezer hektár az erdő, a többi az erdőterülethez szervesen csatlakozó erdei út, nyiladék, tisztás stb. A kezelt erdőterület a Pilis, Visegrádi-, Budai-hegység és Gödöllői-dombság nagy összefüggő erdőtömbjei mellett kiterjed a Pesti- és Csepeli-síkság, valamint a Gerecse keleti oldalának területére is. A központ Visegrádon van, a biatorbágyi Pecató a Budakeszi Erdészetéhez tartozik.  Ez az erdészet 7720 hektár erdővel borított területen gazdálkodik, az élőfakészlete 1401889 m3. Az erdészetek telephelyei az általuk felügyelt erdőterület központi helyén találhatóak, a mi esetünkben Budakesziben a Telki úton. (tel.: 06-23-451-133, fax: 06-23-450-012, e-mail: budakeszi@pprt.hu )

Az erdők megújításához, neveléséhez és fenntartásához szükséges forrásokat részben a kitermelt faanyag értékesítésével teremtjük elő. Az így keletkezett bevételből finanszírozzuk az erdősítéseket, a fiatal erdők ápolását és nevelését. Az erdőkben folyatott tevékenységeket a 2019. évi XXXVII törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szabályozza. 

(Égő Ákos)

forrás:
www.parkerdo.hu
biatorbagy.hu –  Tervezett fakitermelés

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.