Gyalogoshíd-tervek a Pecatónál

Talán sokan emlékeznek a 2009-ben elbontott, Benta-patak fölött átívelő gyalogoshídra, mely a település észak végében állt. Hasznos híd volt, mert rajta átkelve könnyebben, gyorsabban, rövidebb idő alatt elérhető volt az autóbusz megálló, kevesebb volt a séta a faluig.

Szép nem volt, de hasznos
(Fotó: QualiPLAN,  Forrás: Biatorbágy Város Önkormányzata)

A Bentától nyugatra lévő ingatlantulajdonosok mostanában óriási kerülővel érhetik el a buszmegállót, ezért sokan inkább megkockáztatják a patakon való átkelést. Az elvetemültebbek alacsonyabb vízállásnál a lefektetett csúszós köveken bukdácsolnak át, veszélyes, nyaktörő mutatvánnyal, de ha sok víz van a patakban, az átkelés lehetetlen.

Nem könnyű az átkelés alacsony vízállás esetén sem

A híd régi darab volt, szerkezetről és annak építéséről semmiféle dokumentum nem maradt fenn. Az öregek azt beszélik, hogy az autós híd megépítése előtt, körülbelül azon a helyen állt, ahol most is átkelünk a patakon. Amikor kész lett a nagy híd, akkor helyezték feljebb a település széléhez.
A 90-es évek végére erősen megrongálódott, a járófelület fa lapjai is elkorhadtak. 2008. decemberében az Önkormányzat a QualiPlan Mérnökiroda Kft.-nek megbízást adott időszakos, szemrevételezéses hídvizsgálat elvégzésére. A vizsgálat kimutatta, hogy híd balesetveszélyes.
„A felszerkezet teherbírása elégtelen (és a korróziós károk miatt ellenőrizhetetlen), aminek a következtében akár a katasztrófaszerű tönkremenetel is bármikor bekövetkezhet. A híd azonnali lezárását javasolom a forgalom elől, és mielőbbi elbontását az illegális használat megakadályozása céljából.  (idézet a jegyzőkönyvből)”

A régi gyalogoshíd
(Fotó: QualiPLAN,  Forrás: Biatorbágy Város Önkormányzata)

Így is lett, először a “HÍD BALESETVESZÉLYES, TILOS AZ ÁTHALADÁS!” tábla került ki, majd 2009-ben az egész híd eltűnt. A lakók úgy tudták, felújításra viszik el, de azt nem tervezték soha.
Ismét egy idézet a jegyzőkönyvből:
“A szerkezet kijavítása gazdaságosan nem végezhető el, mivel

  • az ismeretlen alapozású hídfők megsüllyedtek
  • a felszerkezet eredendően sem hídszerkezetnek készült, a teherbírása meg sem közelíti a szabvány szerint szükséges értéket (valószínűleg eredeti állapotában sem);
  • összeépítése és utólagos megerősítése a helyszínen szakszerűtlenül történt;
  • a híd acélszelvényei súlyos, nem pótolható korróziós károsodást szenvedtek.”

Ma már csak a tábla és az alapok emlékeztetnek, hogy itt valaha híd állt

Az elbontott híd a szó szoros értelmében űrt hagyott maga után. Igény lenne rá most is, ezért 2013 végén a lakók az önkormányzathoz fordultak kérdésükkel, hogy milyen remény van a híd helyreállítására? Erre reagálva Dr. Kovács András jegyző megbízásából Biatorbágy Város Önkormányzata gyalogos és kerékpáros forgalomra alkalmas híd vázlattervét készíttette el.
A tervezés során kiderült, hogy az új híd megépítése számos nehézségbe ütközik. A legnagyobb gond, hogy az 1997-es kárpótlások következtében a korábbi híd helye – a patak folyásirány szerinti jobb oldali területe – magántulajdonba került, ezért az eredeti helyen nem lehet hidat építeni.

Régen erre jártunk; ma már magánterület.

A másik, nagyobb probléma, hogy a híd előregyártott nagyméretű elemeinek szállítása a szűk pecatavi utcák miatt nehézkes. Előzetes kalkuláció alapján körülbelül 15,6 m hosszú, 3,3 m széles, 0,5 m magas hegesztett acélszerkezet lenne a fő tartóelem. Ez egyben nem szállítható ki, ezért kisebb egységekként kell legyártatni és a helyszínen összeszerelni. Mellékesen jegyzem meg, annak idején sem voltak jobbak az útviszonyok, a régi híd sem volt kisebb, szerintem ez a probléma a legkönnyebben orvosolható.

Eredetileg nem hídnak készült,  valószínűleg egy fém tetőszerkezet alkatrésze volt.
(Fotó: QualiPLAN,  Forrás: Biatorbágy Város Önkormányzata)

A helyszíni felmérések alapján kiderült, hogy a régi gyalogoshíd helyétől a Peca-tó felé 5-600 méterre, gyakorlatilag a Békás-forrás mellett (mielőtt ismét elkezdődnek az ingatlanok), van egy üres önkormányzati tulajdonban lévő terület (hrsz 7491.), ahol az új híd és a hozzá tartozó út kivitelezhető lehet. Ebben az esetben a Benta-patak kezelőjétől – a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól – kellett megkérni a hozzájárulást az új helyen történő hídépítéshez. A hatósághoz a kérvény a biatorbágyi Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály végül idén áprilisba küldte el. A kérvényben az állt, hogy egy háromnyílású híd kivitelezése lenne a cél, a patak rézsülyén kialakított pillérekkel. A hídszerkezet könnyebb szállítása érdekében maximum 5 méterese darabokból szerelnék össze a helyszínen.

A 7491 helyrajzi-számú terület. Itt vezetne az út az új hídhoz

A bürokrácia gépezete beindult, a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság 2014. május 27-én kelt végzésében az ügyet a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz tette át további intézkedés céljából. Még három hónap sem telt el, július 2-án megszületett a KDVVVI Vízrendezési és Öntözési osztály rövid válasza, amiben közölték, hogy a szerkezeti kialakításra vonatkozóan a pontos vízfolyás-keresztezési szelvény ismeretében tudnak válaszolni, ezért helyszínrajzot kérnek a tervezet híd helyének pontos jelölésével.
Augusztus 19-én már ment is a válasz a térképpel.
Itt tartunk most 2014. október elején.

Akár ilyen is lehetne. Egy elképzelt híd az új helyszínen.

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése előirányozta a  Szily kastély iskolai tantermeink kialakítás. A 150 833 000 Ft 
többletköltség előteremtése a költségvetés áttervezésével volt
megvalósítható így sajnos a pecatavi gyalogoshíd építésére elkülönített 5
000 000 Ft is az átszervezés áldozata lett.

2014 nyarán az önkormányzat a QualiPLAN Mérnökiroda Kft.-től kért ajánlatot gyalogos-kerékpáros híd tervezésére. Az ajánlat egynyílású gyalogos-kerékpáros híd és a rá vezető kb. 50 m hosszú útszakasz tervezéséről szólt. A híd becsült méretei: pályaszélesség (korlátok között) 3,30 m szerkezeti hossz (szabad nyílás kb. l2,0 m) 13,0 m

 QualiPlan Mérnökiroda Kft. 1992-ben alakult szentendrei székhelyű vállalkozás, ügyvezetője Kerényi Dénes. A
cég profilja a mérnöki, építészeti tervezés, szakértés, magasépítési,
mélyépítési szerkezetek, hídtervezés. Jelentősebb munkáik: Ford Piramis
tartószerkezet, SÜBA Áruház monolit vasbetonszerkezet, Duna Plaza
parkolóház, Rózsadomb Center tartószerkezet, Székesfehérvárt nyugatról
elkerülő autóút 2 hídja, HBM 42, 47-es úton lévő 8 híd felújítása,
megerősítése.
Ami kicsit furcsa, hogy a cégnek saját honlapját nem találtam. E-mail: iroda@qualiplan.t-online.hu 

Az ajánlatban az elkészítendő dokumentációk és a hozzájuk tartozó árak szerepeltek:
Előkészítő munkák (30 000 Ft):

  • geodéziai felmérés, ingatlanhatárok ellenőrzése
  • talajmechanikai szakvélemény 2 db 8 m-es fúrással, labor vizsgálattal
  • hidraulikai ellenőrzés és/vagy számítás (egyeztetéssel)

Hídtervezés (540 000 Ft):
a hídszerkezet „egyesített” terve (egy ütemű engedélyezésre és jóváhagyásra elkészítve) – a vonatkozó műszaki előírások és rendelet szerinti tartalommal (műszaki leírás, statikai számítás, általános és részlettervek, költségvetés kiírás), a szükséges egyeztetésekkel.

Úttervezés (20 000 Ft):
a hídra vezető gyalogos-kerékpáros útszakasz a 7491 hsz. telken, a 0177 (út) és a 0150 (Benta-patak, új híd) között.

Összes tervezési költség: 1 040 000 Ft+ÁFA, azaz 1 320 800 Ft
Az ajánlatban a szerződés aláírása és az adatok rendelkezésre állása után a tervezési határidő: 30 nap lenne.

A tények ismeretében látszik, hogy bizony hosszú még az út a hídig. De talán nem lehetetlen.
Ha lesz új fejlemény, azonnal beszámolunk róla.

(Égő Ákos)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.