Műrepülők által okozott zajkeltés a Pecatónál

Sajnos nincs hét és nincs olyan hétvége, hogy ne berregne műrepülő a fejünk felett. A Pecató közvetlen közelében közel 12 km² alapterületen Biatorbágy-Etyek- Sóskút határolja az  LH-SA1 számú légteret. A sportrepülők által keltett zaj sok pecatavi ingatlantulajdonos életét keseríti meg. Szinte minden évben felmerül az igény az őrület felszámolására.

Pár mondatban idézzük fel az előzményeket, de készüljünk fel rá lelkileg, mert hosszú történet következik:

Az első aláírásgyűjtő akciót a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület és az akkor még aktív Peca-tavi Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi szervezete indította 2008-ban. A kezdeményezés hatására az önkormányzat írásban kereste meg a Nemzeti Légügyi Igazgatóságot és a Magyar Repülő Szövetséget, hogy együttesen megoldást találjanak a problémára. A Nemzeti Közlekedési Hatóság az LH-SA1 légtér „alacsony magasságú repüléssel történő megsértése” ügyében szabálytalanságot nem állapított meg, ezért szabálysértési eljárás nem indult.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2008. június 26-i ülésén napirendre vette a kérdést, és döntést hozott az ügyben. A 125/2008 (06.26.) Öh. sz. határozat tartalmazza, hogy Biatorbágy Önkormányzata – élve az 1990. évi LVI. tv. 101 § (1) c. pontjában foglalt felterjesztési jogával – a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM  együttes rendelet módosítását kezdeményezte annak érdekében, hogy a Biatorbágy – Egyek – Sóskút által határolt légteret ne lehessen motoros műrepülés céljára igénybe venni.
A polgármester a felterjesztést megküldte a miniszterelnök, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, a honvédelmi miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint Keller László, akkori országgyűlési képviselő részére. Az ügyben az illetékes minisztérium a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium volt.

A felháborodás nem újkeletű

2008 végén úgy nézett ki, jó irányba haladnak a dolgok, október 2-án a Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság határozatot hozott, melyben felkérte a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságának vezetőjét, hogy készítsen intézkedési tervet a kijelölt műrepülő-légtérben folytatott repülések végrehajtásának szigorú ellenőrzésére, és vizsgálja meg az új műrepülő-légtér kialakításának lehetőségét. A Légiközlekedési Igazgatóság a komplex intézkedési tervet az önkormányzat felterjesztése alapján elkészítette. Az intézkedési terv keretein belül felülvizsgálatra került az LZ-SA1 légtér igénybevételének rendje. Ez alapján a légtérben bejelentésköteles minden repülő tevékenység, melyről nyilvántartást vezetnek, ezáltal azonnal ellenőrizhető, hogy adott lakossági panasz bejelentésekor pontosan ki tartózkodott a légtérben. A műrepülést nem szabályszerűen folytatókkal szemben akár 3 millió Ft bírság kiszabására is lehetőséget ad a jogszabály. Az igazgatóság három ponton képes információt gyűjteni a területen hitelesített zajmérő berendezéseivel. A lakossági panaszok megalapozottsága esetén a légtér megszüntethető vagy áthelyezhető. Ennek érdekében adatgyűjtés volt szükséges. A Légügyi Igazgatóság munkatársai 2008 őszén lakossági adatgyűjtést folytattak a kérdéses területen, melyek alátámasztották az önkormányzat tapasztalatait.

2008. december 8-án személyes egyeztetésre került sor a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazgatója, Vágó József és Palovics Lajos polgármester között a Pecató feletti LH-SA1 légtérben folytatott műrepülő tevékenység okozta lakossági panaszok kivizsgálásáról. Az intézkedési terv és a személyes tárgyalás eredményeként a Nemzeti Közlekedési Hatóság zajmérést rendelt el, melynek időpontja 2009. július 8. 9.00 óra volt. A pecatavi lakosokat, valamint a civil szervezeteket a három ponton történő mérésről az önkormányzat hivatalosan tájékoztatta, de a méréseket az utolsó pillanatban elhalasztották. Az önkormányzat 2010. április 10-én kelt levelében nehezményezte az intézkedés elmaradását és újabb zajmérésre kérte fel a Hatóságot. A Hatóság válaszában az időjárási körülményeket jelölte meg a mérések elmaradásának okaként és mivel zajártalommal kapcsolatos további bejelentést nem kaptak, vélelmezték a probléma megszűntét.

A légtér keleti határa a Pecatónál húzódik

Az  LHSA1 légtér

Oldalhatárai:
DP 47:26:33 N     018:44:54 E  
DP 47:24:03 N     018:48:54 E   
DP 47:27:03 N     018:47:54 E  
DP 47:27:03 N     018:46:24 E  
DP 47:26:33 N     018:44:54 E
Felső határa:  6000’ (1850 m) AMSL
Alsó határa: 3000’ (900 m) AMSL

(ICAO „G”) Csak műrepülés céljára. A légteret munkanapokon 09.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között, pihenő- és munkaszü- neti napokon 09.00 óra (LT) és 12.00 óra (LT) között, valamint 15.00 óra (LT) és 18.00 óra (LT) között lehet igénybe venni a Repüléstájékoztató Központ hozzájárulásával. A légtér nem használható az LHD30 üzemideje alatt.

Interaktiv légitérképek

2011. július 12-én Tarjáni István polgármester levélben ismételten a műrepülők okozta zajhatás meglétéről tájékoztatta a Nemzeti Közlekedés Hatóságot, és kérte a zajmérés újbóli elrendelését. A Légügyi Hatóság válaszlevelében  közölte, hogy nincs lehetősége a 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelete által kijelölt légtérben végrehajtott repülések korlátozására, csupán a fenti rendeletben megfogalmazott előírások betartásának ellenőrzésére. A jogszabályban meghatározottakat nem korlátozhatja és nem változtathatja meg. Amennyiben a műrepülések az engedélyezett időben és a magassági korlátozások betartásával kerülnek végrehajtásra, a hatóság semmilyen szankciót nem alkalmazhat. A zajmérés lehetőségét ezúttal fel sem vetették.

Ugyanebben az évben a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság szeptemberi ülésén javasolta, hogy önkormányzat ismét éljen felterjesztési jogával és jogszabály módosításával kezdeményezze a kérdéses terület felett a műrepülés megtiltását.

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata képviselő-testületének
…/201 1 .  Oh. számú határozata:
Felterjesztés a 26/2007. (III.1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosítására A Peca-tó térségében műrepülés okozta zajproblémák megszüntetésére

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Peca-tó térségében műrepülés okozta zajproblémák megszüntetéséről készült előterjesztést.
A Képviselő-testület élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101.§-ban Foglalt Felterjesztési jogával kezdeményezi az illetékes szerveknél a vonatkozó jogi szabályozás módosítását annak érdekében, hogy a Biatorbágy-Etyek-Sóskút által határolt légteret ne lehessen motoros műrepülés céljára igénybe venni.

Az önkormányzat most a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba juttatta el az igényt, ahonnan 2011. november 30-án megjött a válasz. Nagyjából az, amit eddig is tudtunk, vagyis a 2008-as vizsgálat eredményeit küldték vissza, miszerint hogy a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport (korábban Nemzeti Légtér Koordinációs Bizottság) 2008. október 2-i ülésén tárgyalta meg a beadványt, ahol különböző szempontokat vetettek fel. Az egyeztetés eredményeként az NLKB felkérte a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságát intézkedési terv elkészítésére. A terv ugyan elkészült, de végrehajtására nem került sor. Az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése az NLKB megszűnését követően a testület hiányában nem volt lehetséges.
A módosítási javaslat kivizsgálása a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport hatáskörébe tartozik, mivel egyik feladata, hogy a légtérmódosítási igényeket megtárgyalja, a felmerülő különböző érdekeket, szempontokat egyeztesse és ennek eredményeként – szükség esetén javaslatot tegyen az együttes rendelet megfelelő módosítására. Az NLKM a következő hónapokban megtartandó első ülésén ismételten napirendre kívánja venni a javaslatot.

Hogy ezután mi történt, arról sajnos nem állnak rendelkezésre adatotok, csupán azt tapasztaltuk, a helyzet változatlan, a műrepülés változatlanul folytatódott.

Talán érdemes megjegyezni hogy a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet az LH-SA1 mellett egy másik műrepülő légteret a tököli repülőtér felett jelölték ki LH-SA2 néven. Ez egy 1,5 km sugarú kör ami gyakorlatilag kisebb mint a miénk, ráadásul nem is olyan magas (1050 m) mert felette halad a ferihegyi légi forgalom. Ebből is látszik, hogy a hozzánk közeli légtér megszüntetésére nincs sok esély, Budapest közelében műrepülésre igazán ez alkalmas.

2014. szeptember elején egy lakossági bejelentésre az Önkormányzatnál ismét előtérbe került a műrepülés témája.

Tisztelt Polgármester úr!

Már évek óta minden szombaton, mostanság már hétköznap is, egy műrepülő keseríti meg az itt lakók életét. A helyszín a Biai horgásztó és közvetlen környéke. A műrepülő mindenféle életveszélyes manővereket gyakorol pont a fejünk felett, sokszor 60-70 méteres magasságban. A hanghatás leírhatatlan, mikor zuhanásból visszakormányozza a gépet. Tavaly két ember életét követelte egy baleset, pedig az csak modell volt. Ez a környék mellesleg tájvédelmi terület is. Vannak hatalmas szántóterületek a környéken, de úgy tűnik, hogy
ennek a repülő ,,kamikázénak” ártatlan embereket kell veszélybe sodornia mindenáron, mert már nem egyszer hallottuk köhögni a gép motorját. Követeljük, hogy azonnal szüntessék be ezt az életveszélyes röpködést. Mindenkorra.

Segítségüket előre is köszönöm
K L
Biatorbágy, Pecató
Cím, stb.

Mivel a közérdekű bejelentés nem az önkormányzat hatáskörébe tartozott, ezért Dr. Kovács András jegyző 2014. szeptember 25-én levélben megkereste ismét a  Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalát és azt a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. ‘évi CLX V. törvény 1. § (5) bekezdése alapján adta az ügyet a hivatalnak. És mivel már ilyen nagyszerű levelezésben álltak, kérték adjanak tájékoztatást, a már beadott jogszabály-módosítás tervezet állásáról (emlékszünk: Biatorbágy-Etyek-Sóskút által határolt légteret ne lehessen motoros műrepülés céljára igénybe venni.).

A válasz 2014. október végén megérkezett, ráadásul két levélben. Egyrészt az önkormányzatot tájékoztatták, hogy a Légügyi Hatóság jogalkalmazó szerv, nem rájuk tartozik a dolog, a rendelet módosítására irányuló előterjesztés ügyében jogalkotó szervhez kell fordulni. Másrészt a panaszra is megérkezett a válasz, amit teljes egészében idézünk:

„Tisztelt K… L… Úr!

Hivatkozással a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalához (a továbbiakban: Hatóság)
2014. május 21. napján LRIRKINS/A/1342/0/2014. iktatószámon érkeztetett, Biatorbágy Város
Jegyzője által a Hatósághoz illetékesség okán áttett bejelentésére az alábbiakról tájékoztatom.

A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló  26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM
együttes rendelet 2. melléklet II. Nem ellenőrzött légterek fejezetében megjelölt koordináták és
magassági korlátozások közé eső LHSA1 légtér csak műrepülés céljából vehető igénybe
munkanapokon 09.00 és 18.00 közötti, munkaszüneti napokon 09.00 és 12.00, valamint 15.00 és
18.00 közötti időpontokban, a Repüléstájékoztató Központ hozzájárulásával. A műrepülő légtér
igénybevételét fél órával korábban kell bejelenteni.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (Xll. 20.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
szerint:
„A légiközlekedési hatóság hatásköre kiterjed a Magyarország területén
a) a polgári légiközlekedési és légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységre,
b) a polgári légijárművekre,
c) az állami repülések célját szolgáló repülőterek kivételével minden repülőtérre és leszállóhelyre,
valamint
d) a légiközlekedés földi létesítményeire és – a kizárólag katonai repülések céljára szolgálók
kivételével- a léginavigációs földi berendezésekre. ”

Tájékoztatom, hogy a Hatóság repülési szabályok megsértésével kapcsolatban csak konkrét
dátum, időpont, valamint lajstromjel, azonosító ismeretében tud vizsgálatot indítani annak
érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve biztosítsa és ellenőrizze a repülési
művelet szabályos végrehajtását, illetve eljárjon a szabálysértőkkel szemben.

Kérem, hogy esetleges további bejelentéssel kapcsolatban a fentieknek megfelelően szíveskedjen
eljárni a hatékony együttműködés érdekében!

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2014. október 29.

Üdvözlettel:
 dr. Veron Zsolt
mb. főosztályvezető”

Mint látjuk, nincs vége a történetnek, sőt, még csak nem is látszik. Biatorbágy Önkormányzata évek óta segítene megoldani a problémát, de a légügyi hivatalok egymásnak passzolgatják a labdát. 
A benyújtott rendeletmódosítást, hogy a LH-SA1 számú légteret ne lehessen motoros műrepülés céljára igénybe venni, még csak el sem utasították, egyszerűen nem foglalkoznak vele. Persze konkrét esetben jelenleg is élhetünk panasszal, ha van elég jó távcsövünk és elég szabadidőnk arra, hogy leolvassuk a sportrepülő lajstromjelét, és az összes információ birtokában feljelentéssel éljünk. Abszurd. De nemcsak ez abszurd, hanem az, hogy néhány ember szórakozása egy egész település mindennapjait keseríti meg és itt nemcsak a Pecatóról beszélünk, Sóskút és Etyek ugyanennyire érintett.

Forrás: biatorbagy.hu
http://biatorbagy.hu/system/files/elt_peca_to_murepulo.pdf
http://biatorbagy.hu/system/files/elt_tajekoztatasok_rendorseg_murepules.pdf

(Égő Ákos – 2014. 11. 16.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.