Összefogással a külterületek fejlődéséért

A Biatorbágy Pecatóért Egyesület lakossági tájékoztatója:

Kedves Pecatavi Lakók és Ingatlantulajdonosok!

A Biatorbágy Pecatóért Egyesület képviselői – az alapító okiratnak és személyes meggyőződésüknek megfelelően – azért dolgozik, hogy lakókörnyezetünket élhetőbbé, színvonalasabbá tudjuk varázsolni. Ezen törekvésünk egyik szálaként, hónapokkal ezelőtt elindult egy sokoldalú egyeztetési folyamat olyan érdekvédelmi civil szervezetekkel, amelyek Pecató problémáihoz nagyon hasonló nehézségekkel küzdő településrészek lakóközösségeit fogja össze Biatorbágy közigazgatási határain belül. Leegyszerűsítve, bár hibásan csak „külterületeknek” hívott településrészek érdekeit helyi civil szervezetek igyekeznek képviselni. Ide sorolható a Katalin-hegy, Ürge-hegy, Nyakaskő, Szarvas-hegy, Kutya-hegy, Öreg-hegy és Pecató területe. Mivel minden érintett terület önmagában viszonylag kis lélekszámmal rendelkezik, így nyilvánvalóan az érdekérvényesítő képességeik az egyes civil szervezeteknek is korlátozottak. Azonban az egyesületi vezetők úgy döntöttek, hogy egy „külterületi összefogással” nagyobb sikereket tudunk elérni a helyi önkormányzatoknál, hogy a minket érintő folyamatokba nagyobb beleszólással, nagyobb lakossági támogatottsággal tudjunk érdemi eredményeket elérni. A kezdeményezés minden külterületi egyesület vezetésében nagy támogatottságra talált és több közös egyeztetésen vagyunk túl, ahol azon kívül, hogy megismertük egymást, körvonalazódott, hogy problémáink nagyban hasonlók és az önkormányzati hozzáállás az adott területhez is – sajnos – megegyezik.

Mivel ezen év őszén újra lehetőségünk lesz a helyhatósági választáson véleményt mondani a helyi képviselőkről és a város vezetéséről, valamint megválasztani az új képviselőket, így az egyesületek vezetői eldöntötték, hogy meghallgatásra hívják a területi jelölteket. Ennek célja az, hogy tisztán lássunk a tekintetben, hogy mely jelölt hogyan vélekedik a „külterületek” helyzetéről, milyen hosszútávú stratégiai tervek vannak a területekkel kapcsolatban a jelölő szervezeteiknél. Mivel jó néhány éve folyamatosan tartja a kapcsolatot a Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnöksége a regnáló városvezetéssel, így ezt az irány ismerjük. Az elnökség nevében kijelenthetjük, hogy a mostani városvezetés által hozott intézkedések, illetve még inkább a meg nem hozott intézkedések nem szolgálják a pecatavi lakók és egyébként semelyik külterület érdekeit sem.

A „külterületi” egyesületek felkérésére, az összes helyi választókerületben jelöltet állító civil szervezet elnökségével és külterületi képviselő-jelöltjeivel folytatott hosszas és részletes egyeztetés kapcsán kívánom tájékoztatni a tisztelt lakókat. A Szövetség Biatorbágyért Egyesületről (továbbiakban: SZBE) azt érdemes tudni, hogy ezen név alatt a 2002-es választások előtt Palovics Lajos vezetésével irányították a várost. Az egyesület megújult, teljesen új elnökséggel és gondolkodással folytatják tevékenységüket. Kizárólag helyi szinten politizálnak, mint civil szervezet.
A SZBE képviseletében az elnökségen kívül az összes érintett területhez tartozó képviselő-jelölt részt vett a megbeszélésen, és egy konstruktív párbeszéd tudott kialakulni a felek között.

Pecató a 7-es számú választókerülethez tartozik, amely képviselő-jelöltje: Radnai Péter. Átbeszéltük a legégetőbb problémákat, folyamatokat, lehetőségeket, illetve volt lehetőségünk megismerni a SZBE hosszútávú elképzeléseit a lakhelyeink kapcsán, amely a mostani állapotokhoz, illetve leginkább a gondolkodásmódhoz képest merőben más.

Számukra a felzárkóztatás nem csak üres, tartalom nélküli ígérgetés. A SZBE már 2017-ben nyújtott be a képviselő testület elé egy javaslat csomagot, amelyben a „külterületek” fejlesztéséhez finanszírozási lehetőséget biztosítana. Ennek lényege, hogy a város beruházási keretének meghatározott százaléka kizárólag ezekre a területekre lenne költhető úgy, hogy az egyes területek lélekszámának megfelelően, kvóta jelleggel történne a pénzek leosztása. A felhasználás a területi civil szervezetekkel egyeztetve, valódi igények alapján történne. Természetesen a város regnáló vezetése ezt a javaslatot lesöpörte, ezért nincs dedikált finanszírozása jelenleg sem Pecató fejlesztésének.

A másik nagyon fontos kérdés, amely az összes külterületet érint, a helyi építési szabályzat, a HÉSZ változtatása. Ez a folyamat már ott tart, hogy az új szabályzat az országos főépítésznél van bírálatra, ezt követően véglegesítheti a képviselő testület. Amennyiben elfogadásra kerül az új szabályzat, gyakorlatilag véglegesen – legalább is addig, míg ez a verzió hatályban van – ellehetetlenül a „külterületek” fejlődése és a mostani állapotokat betonozza be. Itt leginkább arra kell gondolni, hogy a közművesítés lesz jogszabályilag ellehetetlenítve, mert olyan betarthatatlan előírásokat fogalmaz meg a közmű engedélyeztetéshez, amelyet nem lehet teljesíteni. Egyszerű példa erre Katalin-hegy esete, ahol ezt a folyamatot úgy sikerült megakasztani, hogy a közmű fektetéshez szükséges közterületi szélességet olyan mértékben növelték meg, hogy annak elérése érdekében az összes érintett ingatlanból le kellene adni területeket. Van olyan telek, ahol 150 m2 ez a terület. Valamint ezen „adományozások” minden költségét a telektulajdonosoknak kellene állnia, amely ingatlanonként 150-200.000,-Ft. A kerítés áthelyezések ezen felüli költséget jelentenek. Jól látható, hogy ez gyakorlatilag a vezetékes víz és csatorna kiépítési lehetőségeit számolta fel. Az ok egyszerű: nem kell nagy költségekkel közművet fejleszteni, hiszen amíg nem rendezett a kiszabályozás, addig nem engedélyezhető a beruházás.

A SZBE elnöksége és képviselő-jelöltjei nem értenek egyet ezekkel a szabályozási koncepciókkal – jelenlegi önkormányzati képviselőik nem is szavazták meg ezeket a változtatásokat – így a településfejlesztési koncepciót újra kívánják gondolni az érintett településrészeket képviselő szervezetek bevonásával.

Fontos megjegyezni, hogy az októberi önkormányzati választásokra készülve a SZBE is felvette a kapcsolatot az esetleges többi jelölő szervezettel. Az összes országos politikai párt úgy döntött, hogy nem indít jelöltet (a SZBE ellen). Ez alól talán a Mi Hazánk Mozgalom a kivétel. Nem zárható ki továbbá, hogy egyéni jelöltek megméretik magukat valamilyen céllal, mindazon által egyelőre úgy tűnik, hogy a választás nem lesz túl bonyolult: A regnáló hatalom, vagy az új, fiatalos lendület, amely végre képes és hajlandó is felvállalni azt, hogy a „külterületi” lakók is pontosan annyit érdemelnek, mint a lakóparkiak, vagy belvárosiak.

Szeretném tájékoztatni továbbá a tisztelt pecatavi lakótársakat, hogy a Biatorbágy Pecatóért Egyesület lakóssági fórumot fog szervezni kora ősszel, ahová igyekszünk minden, a mi 7-es számú választókörzetünkben induló képviselő-jelöltet meghívni egy nyilvános vitára, beszélgetésre, hogy mindnyájan tisztán lássunk és felelősen tudjunk dönteni.

Nagyon fontos információ még, hogy az önkormányzati választáson csak az ide bejelentkezett lakos szavazhat a pecatavi képviselő-jelöltre, így kérünk mindenkit, aki életvitelszerűen lakik a Pecatónál, hogy az önkormányzatnál jelentkezzen be a lakhelyére, hogy közösen dönthessünk a közös jövőnkről!

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, keressék bizalommal a Biatorbágy Pecatóért Egyesület elnökségét!

Biatorbágy, 2019. július 17.

Móri Ferenc s.k.
elnök-helyettes

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.