Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány

Az Alapítvány tartós közérdekű céljai:

Kompetenciaalapú nevelés, oktatás, készségfejlesztés, egészségtudatos és természetvédelmi nevelés, ismeretterjesztés gyermekközpontú pedagógiai módszertanainak kialakítása, kutatása, alkalmazása és publikálása könyv, folyóirat, elektronikus-virtuális adathordozók (hanglemez, CD, internet-kiállítás, rádió- és TV-felvételek) megjelenésének elősegítésével, humanisztikus megközelítésű, kooperatív módszereket előtérbe helyező oktatási műhely kialakítása, korszerű információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásával.

Esélyteremtés sajátos nevelési igényű gyermekek részére, specifikus mentális adottságok kibontakoztatására fókuszálva.

Az alapítvány segíti és támogatja az ezen az elven és módszereken alapuló oktatási, nevelési intézmények (iskola és óvoda) létrejöttét, működését, és az ehhez kapcsolódó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését.

Születési, szociális helyzet körülményei vagy egyéb környezeti hatások következtében tanulási nehézségekkel, hátrányos szocioökonómiai státusszal küzdő fiatalok, fiatal felnőttek számára lehetőség biztosítása a társadalmi integráció esélyének növelése, értékeinek megvalósítására, ennek érdekében oktatási feladatokat ellátó intézmény működtetése, ott a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, valamint halmozott (tanulási, magatartási, mentális stb.) problémákkal küzdő tanulók általános és középfokú oktatása, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzése.

Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány adatai:

 • Adószám: 19140805-1-13
 • Szervezet nyilvántartási száma 13-01-0004025
 • Szervezet székhelye 2051 Biatorbágy, Kertbarátok útja 6376. hrsz.
 • Országos azonosító 1400/60076/2019/2300042223448
 • Eljáró bíróság neve Budapest Környéki Törvényszék
 • Ügyszám 1400/Pk.60076/2019
 • Jogerőre emelkedésének időpontja 2019.04.01
 • Régi nyilvántartási szám formátum 4025/2019
 • Létesítő okirat kelte 2019.02.22
 • Alapítvány jellege Nyílt alapítvány
 • Cél szerinti besorolása oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)
 • Közhasznúsági fokozat Nem közhasznú

A szervezet képviselője:

 • Neve Schilling-Párhon Lilla (kurátor)
 • Képviseleti jog terjedelme Általános
 • Képviseleti joggyakorlás módja Önálló
 • Megbízás időtartama Határozatlan
https://www.facebook.com/lelegzokepzo/