Pecatavi házszámok

Talán sokan észrevették, hogy a Pecatónál egyes utcákban házszámok, máshol pedig helyrajzi számok szerepelnek a kapukon, a házak falán. Valóban, a Pecató városrész a házszámozás szempontjából sajátos helyzetben van. 1999 óta a Pecató összes utcájának és terének neve van. Ezeket a neveket ma már ismerik az online és offline navigációs rendszerek is. Annak idején az akkori Műszaki Osztály néhány utcát házszámmal is ellátott, de ezek kivételével zömében az utcanevet és a helyrajzi számot használjuk.

Hosszútávon az Állam és az Önkormányzat célja is, hogy létrejöjjön egy egységes címregiszter, melynek első lépése az ingatlanok utcanévvel és házszámmal, tehát címmel való ellátása. Ez azért is fontos, mert a központi címregiszterről és címképzésről szóló 345/2014 (XII.23.) Korm. rendelet kimondja, hogy 2016. január 1-jét követően már csak azon ingatlanokba lehet bejelentkezni, melyek megfelelő címelemekkel ellátottak, tehát címmel rendelkeznek. A zártkerti ingatlanok közül a Pecató és a Katalin-hegy már rendelkezik utcanevekkel, de a többi terület (Ürge-hegy, Kutya-hegy, Szarvas-hegy, Öreg-hegy, Iharos) utcanevekkel történő ellátása még a testület feladata. Erre remélhetően még idén sor kerül.

A Pecató területén a jelenleg helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok esetében is van lehetőség a házszám megállapítására. Ennek egyszerű, illetékmentes hivatali útja van: A biatorbagy.hu oldalon is megtalálható „Házszám megállapítása iránti kérelem” nyomtatványt kell letölteni, és értelemszerűen kitölteni a kérelmező adataival és a házszámozni kívánt ingatlan helyrajzi számának megjelölésével. A kérelmet közvetlenül a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztályhoz vagy a Jegyzőhöz kell címezni, és az Ügyfélszolgálati Irodán leadni.

Amennyiben az ingatlan házszámát első alkalommal állapítják meg, úgy a döntésről határozatban értesítik a kérelmezőt. Ha ezzel nem ért egyet, a döntés ellen az ingatlan tulajdonosának fellebbezési joga is van. Mivel minden ingatlan csak egy házszámot kaphat, az olyan speciális esetekben, amikor a telek több közterülethez csatlakozik (például saroktelkek) az ingatlan közterületi csatlakozása számít, azaz honnan lehet megközelíteni, honnan van a bejárata. A problémásabb helyzetek egyértelmű tisztázására a Műszaki osztály munkatársa helyszíni szemlét tart. A Pecató esetében egyértelmű a helyzet, mert ahogy a lakcímkártyánkon is szerepel, a helyrajzi számhoz egy utcanév tartozik, vélhetően a házszám is ahhoz az utcanévhez fog tartozni.

Amennyiben az ingatlan házszámát már korábban megállapították és valamilyen hivatalos (például banki) ügyintézéshez szükséges akkor az Önkormányzatól az ingatlan házszámát igazoló hatósági bizonyítványt lehet igényelni. Ebben az esetben egy másik „Hatósági bizonyítvány kérése” űrlapra is szükség lesz, ami szintén letölthető a biatorbagy.hu oldalról. Ebben az esetben az eléjárásért 3000 forint illetéket kell fizetni.

Fontos tudni, hogy amennyiben a kérvényező megkapta a házszámot, azt kötelező jól látható helyre kitennie az ingatlanra. Oly annyira kötelező, hogy ennek elmulasztása – a Biatorbágy Képviselő-testülete 8/2007. (05.03.) Ör. sz., a közterületek elnevezéséről szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően – természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében
2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A cikk megírásában nyújtott segítségéért köszönet Némethné Sikos Krisztina műszaki ügyintézőnek.

(2015. 11. 19. – Égő Ákos)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.